اکسید جیوه(مرکوری اکساید-اکسید)

محصول شرکتهای:

هندی و  چینی

بصورت فله ای

حجم های کالا :طبق درخواست

درصد خلوص اکسید جیوه :خلوص بالا

جهت دریافت قیمت اکسید جیوه میتوانید با واحد فروش اکسید جیوه از طریق روشهای ذکر شده تماس حاصل فرمایید.