معرفی اکسید جیوه

اکسید جیوه ( II ) که اکسید مرکوری(مرکوری اکساید) نیز نامیده می شود فرمول HgO را دارد . رنگ اکسید جیوه قرمز یا نارنجی است . اکسید جیوه در دما و فشار اتاق به شکل جامد دیده می شود . شکل قرمز رنگ Hg2O را می شود با حرارت دادن Hg در اکسیژن در دمای تقریبا 350 درجه ی سانتی گراد ، یا به وسیله ی پیرولیز Hg(NO3)2 تولید کرد . اکسید جیوه ( مرکوری اکسید ) به رنگ زرد را می توان توسط ته نشینی Hg2+ آب دار با قلیا به دست آورد . تفاوت در رنگ به علت اندازه ی ذره است ، که هر دو ساختار مشابهی شکل داده و از واحد های نزدیک خطی O-Hg-O در زنجیره های زیگ زاگ مانند با یک Hg-O-Hg با زاویه ی 108 درجه تشکیل شده اند .

ساختمان اکسید جیوه

تحت فشار جوی اکسید جیوه دارای دو شکل کریستالی است : یکی به اسم مونو تریودیت و دومی همانند با سینابار معدنی سولفید است ، هر دو به وسیله ی زنجیره های Hg-O معین می شوند . در فشار بالای 10 GPa هر دو ساختار یک شکل چهار ضلعی به خود می گیرند .

کاربردهای اکسید جیوه

موارد کاربرد اکسید جیوه (مرکوری اکسید) را می توان در تولید فلز جیوه دانست زیرا اکسید جیوه به راحتی تجزیه می شود و زمانی که تجزیه گردد, گاز اکسیژن تولید می گردد. کاربرد دیگر اکسید جیوه در تولید باتری های کاتودی جیوه است. اکسید جیوه در صورتی که جذب بدن شود می تواند سمی بوده و در چشم و پوست ایجاد حساسیت نماید و برای کلیه ها خطرناک است.

اکسید جیوهسیستم ارائه انواع اکسید جیوه (مرکوری اکسید)

اکسید جیوه محصول شرکت مرک :

کدهای محصول اکسید جیوه قرمز رنگ شرکت مرک :اکسید جیوه کد 104465 در حجم 100 گرمی-اکسید جیوه قرمز رنگ کد 104466 در حجم های 50 گرمی و 250 گرمی

اکسید جیوه محصول شرکت سیگما آلدریچ :

کدهای محصول اکسید جیوه شرکت سیگما آلدریچ : اکسید جیوه قرمز رنگ کد 213357 در حجمهای 5 گرم و 100 گرم-اکسید جیوه با کد 203793 در حجمهای 2 گرمی و 10 گرمی-اکسید جیوه کد 221082 در حجمهای 5 گرم ، 100 گرمی و 500 گرمی

اکسید جیوه محصول شرکتهای هندی و چینی :

انواع اکسید جیوه محصول شرکتهای هندی و چینی در حجمها و بسته بندی های مختلف

انواع اکسید جیوه

محصول کمپانی های مرک، سیگما، هند و چین در حجمهای مختلف

زمان و روش های دریافت کالا :

اکسید جیوه درخواستی در تهران در زمان حدود چهار ساعت پس از سفارش قابل تحویل است . جهت شهرستانها محصول اکسید جیوه درخواستی ظرف مدت زمان یک روزه در شهر مقصد قابل تحویل است.